Rotary Club of Central Calcutta - Rotary India

Contact:
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

CALENDAR

Date:12-Jul-2024

Birthday

 1. Kishore Kumar Somani
  03-07
 2. Abhishek Chokhani
  04-07
 3. Ramesh Kumar Jaju
  09-07
 4. Pintu Agarwala
  15-07
 5. Sanjay Kumar Chaudhary
  16-07
 6. Abhinav Chandak
  18-07
 7. Amit Khetan
  19-07
 8. Anil Kumar Saraf
  19-07
 9. Pankaj Agarwal
  19-07
 10. Mona Garg
  21-07
 11. Rajendra Kumar Gupta
  24-07

Anniversary

 1. Chittranjan Choudhury
  02-07
 2. Brij Gopal Kothari
  04-07
 3. Pankaj Agarwal
  04-07
 4. Anuttam Khaitan
  05-07
 5. Arvind Kumar Soni
  08-07
 6. Punit Kumar Poddar
  09-07
 7. Subhash Chand Kankaria
  10-07
 8. Ajay Kr Agarwal
  13-07
 9. Sajjan Kumar Gupta
  14-07
 10. Kishore Kumar Somani
  24-07

Events

No Data Found..!